Νεές Αφίξεις - Φρέσκα Φρέσκα 21 Τζέλια ΣΙΆΛΙΣ ΤΑΤΑΛΑΦΙΛΗ 20 Μ.Γραμμάρια

Write a Review
SKU:
CIALLIS ORAL JELLY 20MG TADALAFIL

Options

€75.00
Or

Info

SKU:CIALLIS ORAL JELLY 20MG TADALAFIL

Info

SKU:
CIALLIS ORAL JELLY 20MG TADALAFIL

Description

Νεές Αφίξεις - Φρέσκα Φρέσκα 21 Τζέλια ΣΙΆΛΙΣ ΤΑΤΑΛΑΦΙΛΗ 20 Μ.Γραμμάρια ONLY /Μόνο 75 Ευρώ με Αποστολή INCLUDING SHIPPING στο Άκης Εξπρές. SMS Μύνημα Παραγγελεία Η Τηλεφωνήστε στο 99715100.
Ειδικά για την ΠΑΡΑΜΟΝΗ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2024!
 
ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΕΞ ΣΟΠ η ΑΛΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΜΟΝΟ ΕΔΩ
 
SPECIAL FRESH ARRIVAL FOR NEW YEAR' EVE OF 2024!!!

NOBODY HAS THIS PRODUCT IN CYPRUS ONLY HERE NO OTHER SEX SHOP

 

What is Cialis Oral Jelly? 

 

Cialis oral jelly is an effective medicine that treats sexual disorders like erectile dysfunction in men. Erectile dysfunction has now become a common sexual problem, which makes it difficult for a man to get or keep a firm erection for sexual intercourse. This oral jelly contains Tadalafil as its active ingredient and belongs to a class of medicines called PDE-5 inhibitors.

 

Cialis oral jelly is easy to swallow, unlike tablets. Men who find difficulty in taking ED tablets can try this oral jelly. It is an FDA-approved medication and is proven to be safe & effective in adult men who have impotence or erectile dysfunction. 

 

You can find Cialis oral jelly in different flavors. Its fruity taste hides the bitterness of the active ingredient present in this medicine. Cialis oral jelly is not for use by women and children. It does not protect against sexually transmitted diseases like HIV. 

 

A well-known pharmaceutical company, Ajanta Pharma, manufactures this medicine. 

 

What are the uses of Cialis oral jelly? 

 

Doctors recommend Cialis oral jelly for:

 

 • Treatment of erectile dysfunction in men

 

The working mechanism of Cialis oral jelly

 

Cialis oral jelly contains an active ingredient called Tadalafil, a PDE-5 inhibitor. This medicine works on muscle cells of your blood vessels in the penile region. 

 

Tadalafil helps to calm down veins passing through men's sexual organs and pump up the flow of blood, leading to tighter & longer erections in men. It inhibits phosphodiesterase type 5 enzyme responsible for causing erection problems by affecting the level of cGMPs. cGMP plays a vital role by relaxing smooth muscle cells of vessels. 

 

During sexual intercourse, blood flow rushes in these blood vessels and causes a hard erection. This further inhibits PDE-5 tre, ats erectile dysfunction in men, and offers complete sexual satisfaction. 

 

How to use Cialis oral jelly? 

 

Before starting your treatment with Cialis oral jelly, you must read the patient information leaflet provided with the medicine. If there is any doubt or query about Cialis or its dosage, then discuss it with your doctor. 

 

Depending on your age, condition, and response to treatment, the doctor will advise the correct dosage of Cialis oral jelly. Doctors advise taking this medication orally for almost 15 to 30 minutes before being involved in sexual intercourse.

 

Place this oral jelly under your tongue until it is completely dissolved. Avoid taking high-fat meals before this medicine because the effectiveness of Tadalafil is reduced, and your body takes more time to absorb it. 

 

This medicine should be taken only once daily because Cialis oral jelly's effects last 36 hours. During these hours, you will attain multiple erections depending on your sexual longing.

 

Without a doctor's recommendation, do not take Cialis too often because this will not help you to experience erections quickly. Increasing the dose of this medicine can lead to an overdose and cause severe side effects as well. 

 

You can take Cialis jelly on an empty stomach or after having a meal as directed by your doctor. Remember, this ED medicine will work only when you are sexually stimulated or aroused. 

 

Missed dose 

 

If you have missed a dose of Apcalis oral jelly, take it as soon as you remember. 

 

However, missed dosage should be skipped if it's already time for the next scheduled dose. 

 

Do not take two doses at the same time to catch up on missed one, as this can lead to an overdose. 

 

Overdose

 

In case of an overdose of Cialis oral jelly, call a doctor immediately and stop taking the medicine. 

 

Some common symptoms of overdose include dizziness, trouble breathing, and passing out. 

 

Precautions and warnings 

 

Do not start your treatment with Cialis oral jelly if you are allergic to it or Tadalafil or have any other allergies. 

 

This medicine can contain some inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. 

 

Before you start using this ED medicine, inform your doctor about your medical history, especially of:

 

 • Heart disorders
 • Stroke in the past six months
 • Liver problems
 • Kidney diseases
 • High or low blood pressure
 • Dehydration
 • Peyronie's disease
 • History of painful or prolonged erection
 • Eye disorders
 • Active stomach ulcers
 • Bleeding problems

 

Intake of this medication can make you feel dizzy. Avoid alcohol or marijuana, as they can make you more dizzy. Only drive, use heavy machinery, or do anything that demands alertness if you can do it safely. 

 

Side effects

 

Cialis oral jelly can cause severe and mild side effects when a doctor's recommendation is not followed strictly. However, mild side effects like headache and dizziness disappear as your body adjusts to this medicine. 

 

There are also some common and severe side effects of Apcalis oral jelly, such as:

 

 • Muscle pain
 • Headache 
 • Stuffy nose
 • Flushing
 • Lightheadedness
 • Sudden decreased vision

 

Get emergency medical help if these side effects continue or worsen with time. 

 

Interactions 

 

Drug interactions can change how your medicine works or sometimes increase the risk of severe side effects. 

 

Keep a list of all products you use, including prescription & non-prescription drugs and herbal supplements, and share it with your doctor. Do not start, stop, or change the dose of any medicines without approval from a doctor. 

 

Some products that interact with Cialis oral jelly and should be avoided include 

 

 • Riociguat 
 • Vericiguat
 • Macrolide antibiotics
 • Azole antifungals
 • Rifampin
 • Ritonavir

 

Storage 

 

It is suggested to store Cialis oral jelly at room temperature and away from sunlight and moisture. 

 

Never store this medicine in the bathroom, and keep it away from children & pets.